Kinderbijslag w Belgii

Kinderbijslag w Belgii - dla kogo

Kinderbijslag w Belgii jest wypłacane w różnej wysokości w zależności od regionu. Inne zasady obowiązują we Flandrii, inne w Walonii, inne w Brukseli i inne we Wspólnocie Niemieckojęzyczne. Pieniądze wypłacane są co miesiąc do 8 dnia miesiąca. Zasiłek rodzinny w Belgii jest wyższy niż w Polsce, więc w przypadku, gdy pierwszeństwo do wypłaty ma Polska, z Belgii powinien być wypłacany dodatek dyferencyjny. W Belgii była wprowadzona reforma od 2020 roku i na dzieci urodzone przed 2020 roku oraz po 2020 roku są inne kwoty przyznawanych zasiłków.

Kinderbijslag we Flandrii​

Kwoty, które są wypłacane na dzieci w Flandrii przed zmianą (dzieci urodzone przed 2020):

 • Najmłodsze dziecko w rodzinie 98,71 euro
 • Drugie najmłodsze dziecko 182,64 euro
 • Inne dzieci w rodzinie 259,49 euro.

Po zmianie (dzieci urodzone po 2020) na każde dziecko 171,49 euro. 

Jak złożyć wniosek o Kinderbijslag we Flandrii?

Pod tym linkiem znajdziesz wniosek do pobrania. Wypełnij i wyślij wniosek na wskazany adres w formularzu. Pod tym linkiem znajdziesz wniosek do pobrania. Do wniosku należy dołączyć: 

 • Akt urodzenia dziecka
 • Akt małżeństwa/ wyrok rozwodowy/ wyrok alimentacyjny (jeśli dotyczy)
 • Dokumenty dotyczące sytuacji zawodowej obojga rodziców dziecka
 • Dokumenty potwierdzające wspólny meldunek z dzieckiem
 • Decyzje 500+, rodzinne, RKO (jeżeli dotyczy).

Kinderbijslag we Flandrii a praca studenta

Uczeń lub absolwent może pracować bez utraty prawa do zasiłku rodzinnego pod następującymi warunkami:

 • Na umowie studenckiej nie pracuje więcej niż 475 godzin rocznie (w Polsce nie ma takiej konstrukcji jak umowa studencka).
 • Nie pracuje więcej niż 80 godzin miesięcznie na „normalnej” umowie (dotyczy wszystkich umów o pracę, które nie są umową studencką).
 • Prowadzi działalność na własny rachunek, za którą nie są należne składki, jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek w głównym zawodzie.
 • Nie otrzymuje żadnych świadczeń socjalnych.
 • Dozwolona jest praca wystarczająca na życie lub rekompensata za pracę wolontariacką.
 • Wysokość pensji ucznia lub studenta nie ma znaczenia, nie ma kryterium dochodów.

Wysokość pensji ucznia lub studenta nie ma znaczenia. Nie ma kryterium dochodowego.

Umów się na bezpłatną konsultację, a my pomożemy Ci uzyskać świadczenie Kinderbijslag lub dodatek dyferencyjny. Przeanalizujemy Twoją sytuację.

NUMER TELEFONU:

+48 729 685 575
(od pon. do pt. w godz. 8:00-18:00)

Kinderbijslag w Brukseli dla kogo

Kinderbijslag w Brukseli

Kwoty jakie wypłacane są na dzieci w Brukseli:

Wyjątek: rodzina z jedynakiem (i bez dodatku dla niepełnosprawnych i/lub sieroty), której roczny dochód podlegający opodatkowaniu jest większy lub równy 35 296,58 euro ma taką samą stawkę niezależnie od wieku dziecka: 168,93 euro (po zmianie) i 157,67 euro (przed zmianą).

W kwestii pełnoletnich dzieci i zasiłku rodzinnego to od września roku, w którym dziecko kończy 18 lat, może zachować prawo do zasiłku rodzinnego do maksymalnie 25 lat. W tym celu dziecko musi uczęszczać do szkoły lub być zarejestrowane jako absolwent szkoły poszukujący pracy. Jako student lub osoba poszukująca pracy młoda osoba może pracować i nadal otrzymywać zasiłek na dziecko. Praca studenta lub ucznia nie może trwać dłużej niż 240 godzin na kwartał.

Jak złożyć wniosek o Kinderbijslag w Brukseli?

Pod tym linkiem znajdziesz wniosek do pobrania. Wypełnij i wyślij wniosek na wskazany adres w formularzu. Pod tym linkiem znajdziesz wniosek do pobrania. 

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Akt małżeństwa/ wyrok rozwodowy/ wyrok alimentacyjny (jeśli dotyczy)
 • Dokumenty dotyczące sytuacji zawodowej obojga rodziców dziecka
 • Dokumenty potwierdzające wspólny meldunek z dzieckiem
 • Decyzje 500+, rodzinne, RKO (jeżeli dotyczy).

Kinderbijslag w Walonii

W Walonii zasiłek rodzinny wynosił przed rokiem 2020 od 107,89 euro do 414,47 euro na dziecko. Aktualnie świadczenie wynosi od 174,56 euro do 185,82 euro na dziecko.

Dzieci powyżej 18 roku życia, które kontynuują naukę, aby otrzymywać nadal zasiłek rodziny nie mogą:

 • Pracować ponad 240 godzin na kwartał (z wyłączeniem aktywności studenckiej i bezpłatnych staży)
 • Otrzymywać świadczenie socjalne (choroba, kalectwo, wypadek przy pracy lub choroba zawodowa)
 • Otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie z tytułu przerwy w karierze
 • Uczestniczyć w kursie biznesowym lub kursie koordynacji i zarządzania, a jej wynagrodzenie przekracza dozwolony limit (z wyłączeniem urlopu) 729,75 euro/miesiąc
 • Opłacać składki na ubezpieczenie społeczne jako osoba prowadzona na własny w ramach swojego głównego zawodu.

Jak złożyć wniosek o Kinderbijslag w Walonii?

Pod tym linkiem znajdziesz wniosek do pobrania. Wypełnij i wyślij wniosek na wskazany adres w formularzu. Pod tym linkiem znajdziesz wniosek do pobrania. 

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Akt małżeństwa/ wyrok rozwodowy/ wyrok alimentacyjny (jeśli dotyczy)
 • Dokumenty dotyczące sytuacji zawodowej obojga rodziców dziecka
 • Dokumenty potwierdzające wspólny meldunek z dzieckiem
 • Decyzje 500+, rodzinne, RKO (jeżeli dotyczy).
Kinderbijslag w Brukseli

Kinderbijslag we Wspólnocie Niemieckojęzycznej

Zasiłek Podstawowy zasiłek rodzinny wynosi 164,36 euro miesięcznie na każde dziecko od 1 lipca 2022 roku. Prawo do zasiłku na dziecko jest bezwarunkowe od urodzenia do 18 roku życia. Dla dzieci niepełnosprawnych jest bezwarunkowe do ukończenia 21 roku życia. Gdy dorosłe dzieci osiągną wiek 18 lub 21 lat, pod pewnymi warunkami otrzymują wsparcie finansowe do 25 roku życia. Ogólna zasada jest taka, że dziecko może pracować maksymalnie 175 godzin na kwartał bez utraty prawa do zasiłku rodzinnego – jeśli kontynuuje naukę, odbywa szkolenie/praktykę lub w okresie 12 miesięcy po studiach lub szkoleniu/praktyce. Dziecko niepełnosprawne zachowuje prawo do zasiłku rodzinnego i wszelkich dodatków do 21 roku życia.

 

Kinderbijslag po 18 roku życia

W związku z dziećmi po 18 roku życia w Belgii funkcjonuje tak zwany okres 12 miesięczny w ciągu którego można nadal pobierać świadczenie. Okres 12 miesięcy rozpoczyna się:

 

 • Miesiąc po ukończeniu 18 lat, kiedy nie jest się już praktykantem, studentem lub stażystą

 • Miesiąc po ukończeniu 21 lat, gdy otrzymało się zasiłek na opiekę zdrowotną

 • 1 września, jeśli ukończyło się szkołę średnią i nie kontynuuje się studiów po wakacjach

 • 1 października, jeśli ukończy się studia i nie kontynuuje się studiów po wakacjach

 • Miesiąc po dacie wcześniejszego przerwania studiów, praktyki lub szkolenia

 • Miesiąc, w którym ma się za mało godzin lub punktów na studiach

 • Miesiąc po zakończeniu wszystkich czynności nałożonych programem studiów lub dzień po zakończeniu praktyki lub szkolenia

 • Miesiąc po złożeniu pracy magisterskiej (lub dzień po przerwaniu przygotowań do niej

 • Miesiąc po zakończeniu stażu na powołanie na urząd publiczny (lub miesiąc po przerwaniu stażu)

Jak uzyskać Kinderbijsalg we Wspólnocie Niemieckojęzycznej?

Wypełnij i wyślij wniosek na wskazany adres w formularzu. Pod tym linkiem znajdziesz wniosek do pobrania. Do wniosku należy dołączyć:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Akt małżeństwa/ wyrok rozwodowy/ wyrok alimentacyjny (jeśli dotyczy)
 • Dokumenty dotyczące sytuacji zawodowej obojga rodziców dziecka
 • Dokumenty potwierdzające wspólny meldunek z dzieckiem
 • Decyzje 500+, rodzinne, RKO (jeżeli dotyczy).

Potrzebujesz pomocy z Kinderbijsalg?

Umów się na bezpłatną konsultację, a my pomożemy Ci uzyskać świadczenie Kinderbijslag lub dodatek dyferencyjny. Przeanalizujemy Twoją sytuację. 

Zapisz się na bezpłatną konsultację

NUMER TELEFONU:

+48 729 685 575
(od pon. do pt. w godz. 8:00-18:00)

Masz podobny problem?

Zapoznaj się z artykułami, które pomogą Ci zrozumieć swoją sytuację
DARMOWA KONSULTACJA