Child Benefit w Wielkiej Brytanii

Child Benefit

Child Benefit w Wielkiej Brytanii jest wypłacane do 16 roku życia lub do 20 roku życia, gdy dziecko kontynuuje naukę. Wypłaty świadczenia są co 4 tygodnie w poniedziałek lub wtorek. Wysokość Child Benefit na najstarsze dziecko wynosi 21,80 funtów tygodniowo. Na każde kolejne dziecko 14,45 funtów na tydzień.

Komu należy się Child Benefit?

Child Benefit należy się oczywiście obywatelom Wielkiej Brytanii. Poza tym świadczenie przysługuje:

  • Osobom mieszkającym w Wielkiej Brytanii i posiadającym prawo pobytu

  • Osobom posiadającym miejsce stałego pobytu w Wielkiej Brytanii

  • Jeżeli jeden z rodziców dziecka jest aktywny zawodowo w Wielkiej Brytanii

  • Jeżeli jeden z rodziców ma ubezpieczenie społeczne w Wielkiej Brytanii.

Jak złożyć wniosek o child benefit?

Należy wypełnić wniosek Wniosek o zasiłek na dziecko (formularz CH2). Jeżeli wniosek jest składany na więcej niż jedno dziecko należy również załączyć Wniosek o zasiłek na dzieci na dodatkowe dzieci (formularz CH2 (CS)).

Do wniosku o Child Benefit należy załączyć:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Akt małżeństwa /wyrok rozwodowy/ wyrok alimentacyjny (jeśli dotyczy)
  • Dokument uprawniający do wjazdu do Wielkiej Brytanii
  • Decyzja 500+, rodzinne, RKO (jeżeli dotyczy)
  • Dokumenty dotyczące wspólnego meldunku z dzieckiem
  • Dokumenty udowadniające sytuację zawodową obojga rodziców.

Wniosek i załączniki należy wysłać na adres umieszczony na formularzu.

Potrzebujesz pomocy przy Child Benefit?

Umów się na bezpłatną konsultację, a my pomożemy Ci uzyskać świadczenie Child Benefit lub dodatek dyferencyjny. Przeanalizujemy Twoją sytuację. 

NUMER TELEFONU:

+48 729 685 575
(od pon. do pt. w godz. 8:00-18:00)

Świadczenie zostanie przerwane, jeżeli dziecko:

Wielka Brytania wypłaca Child Benefit 3 miesiące wstecz od złożenia wniosku. Jeżeli świadczenie należało Ci się wcześniej, możemy pomóc w odzyskaniu wcześniejszego okresu.

Koordynacja Child Benefit

Jeżeli dziecko mieszka w Polsce i jeden z rodziców jest aktywny zawodowo w Polsce, świadczenie z Wielkiej Brytanii nie będzie się należało. Zasiłek rodzinny w Anglii jest niższy niż 500+, a w takim przypadku pierwszeństwo do wypłaty świadczenia ma Polska w związku z czym na dziecko należy się tylko 500+. Jeśli natomiast rodzic mieszkający w Polsce jest nieaktywny zawodowo, to strona brytyjska powinna wypłacić zasiłek, niezależnie od wypłaty 500+ po stronie polskiej.

Child Benefit po rozwodzie

Jeżeli dzieci zostają z jednym z rodziców, świadczenie należy się rodzicowi, który mieszka z dziećmi. To ten rodzic powinien być wnioskodawcą. Drugi rodzic ma obowiązek przedstawić potrzebne dokumenty, których wymaga urząd. Jeśli masz dwoje dzieci i jedno mieszka z Tobą, a drugie z byłym partnerem, oboje dostaniecie 21,80 funtów tygodniowo na każde dziecko. Jeśli 2 rodziny połączą się razem, najstarsze dziecko w nowej rodzinie kwalifikuje się do stawki 21,80 funtów tygodniowo, a wszystkie inne dzieci otrzymają stawkę 14,45 funtów na tydzień.

Potrzebujesz pomocy z Child Benefit?

Umów się na bezpłatną konsultację, a my pomożemy Ci uzyskać świadczenie Child Benefit lub dodatek dyferencyjny. Przeanalizujemy Twoją sytuację. 

Zapisz się na bezpłatną konsultację

NUMER TELEFONU:

+48 729 685 575
(od pon. do pt. w godz. 8:00-18:00)

Masz podobny problem?

Zapoznaj się z artykułami, które pomogą Ci zrozumieć swoją sytuację
DARMOWA KONSULTACJA