zasiłek na dzieci

20 lutego, 2024
Kinderzuschlag – dodatkowe niemieckie świadczenie dla rodzin nisko zarabiających
Kinderzuschlag to niemieckie świadczenie, które ma pomóc finansowo rodzinom o niskich dochodach w utrzymaniu swoich dzieci. Wniosek można składać pobierając już inne świadczenia socjalne z Niemiec […]
13 lutego, 2024
Elterngeld
Elterngeld przysługuje obywatelom Polski tylko, gdy ich centrum interesów życiowych jest w Niemczech. Co należy tłumaczyć, że mieszkają w Niemczech 183 dni lub więcej. Zasiłek wychowawczy […]
6 lutego, 2024
Wniosek o Kindergeld online po polsku
Wniosek o Kindergeld online można złożyć na dwa sposoby. Można złożyć sam wniosek przy pomocy naszej ankiety. Złożenie wniosku to tylko pierwszy krok do otrzymania świadczenia […]
23 stycznia, 2024
Wypłaty Kindergeld w 2024
Familienkasse zawsze na początku roku podaje terminy, kiedy dla poszczególnych numerów zostanie wypłacone świadczenie Kindergeld. Niezmiennie terminy wypłat są zależne od tego, jaki posiadamy numer. Oczywiście […]
16 stycznia, 2024
Wniosek o Kindergeld
Wniosek o Kindergeld – brak podpisu męża lub sfałszowany podpis drugiego rodzica
Jeśli rodzice nie żyją razem, to podpis drugiego rodzica nie jest potrzebny. Pisząc „drugiego rodzica” mamy na myśli rodzica, który nie tworzy z dzieckiem wspólnego gospodarstwa […]
DARMOWA KONSULTACJA